Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

poškodba pri delu- firma nima zavarovanja za nezgodo

Default avatar

darianzavec

Pozdravljeni!
zanima me kako je z poškodbo pri delu -poškodba odrezalo tri prste na žagi-vklop žage druge osebe
kako do odškodnine ,kakšni so stroški tožbe ,ali so mojo stroški tožbe -praksa ?
postal invalid 3.kategorije, zdaj ko sem hotel dat odškodniski zahtevek mi firma odgovori da nimajo zavarovanih delavcev kaj storiti naprej...lahko tožim firmo za nezgodo in kaki so stroški če jih moram sam nosit za vložiti tožbo?kaka je praksa?
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

iz vašega opisa dogodka je videti, da je podjetje odgovorno za škodo, ki vam je nastala. Da bi to lahko trdil z gotovostjo, je potreben izredno natančen opis škodnega dogodka.

Kljub temu, da podjetje nima zavarovanih delavcev, lahko od podejtja uveljavljate plačilo odškodnine.

Vložiti je potrebno odškodninski zahtevek. Če na podlagi tega rešitev ni mogoča, je potrebno vložiti tožbo.

Višina stroškov je odvisna od dogovora. Lahko se plačujejo sproti, ali se dogovorijo v odstotku od v postopku pridobljene vrednosti. Višina sodne takse je odvisna od višine zahtevka. Če so za to podani pogoji, je možno predlagati oprostitev plačila sodnih taks.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

Lep pozdrav

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc