Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Tožba delodajalca

Default avatar

031-012-040

Pozdravljeni,
prosim za nasvet: Delodajalec me je pred cca 1 letom brez tehtnega razloga premestil iz moje tedanje poslovalnice v drugo. Ob tem sem predložila mnenje osebnega zdravnika iz katerega je bilo razvidno, da se bo v primeru zamenjave delovnega okolja moja tedanja bolezen (depresija) lahko poslabšala in posledično tudi delovna zmožnosti in da predlaga pregled pri zdravniku medicine dela. Delodajalec ničesar od tega ni upošteval in po šestih mesecih od premestitve se mi je bolezen tako poslabšala, da sem ostala na bolniški 7mesecev, zamenjati sem morala tudi zdravila. Trenutno hodim v službo po 4 ure, vendar ne opravljam prejšnjega dela ker se mi bolezen spet lahko poslabša. V času zdravljenja sem prestala hude psihične bolečine in se večkrat samopoškodovala. Ali lahko tožim delodajalca za odškodnino za poslabšanje mojega zdravja oz. prestane psihične bolečine?
Hvala in lp.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

delodajalca lahko uspešno tožite na plačilo odškodnine zaradi poslabšanja vašega zdravstvenega stanja, če bo mogoče dokazati, da je takšno stanje posledica delodajalčevega ravnanja ali opustitve, se pravi, da je zaradi delodajalčevega ravnanja ali opustitve in ne morda zaradi drugih razlogov prišlo do vašega poslabšanje zdravja. Med drugim bi bilo pri izvedbi dokazov v postopek zagotovo potrebno pritegniti izvedenca ustrezne medicinske stroke, v tem primeru najbrže izvedenca psihiatra.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc