Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Odvzem izpita

Default avatar

Maja vrbek

Spoštovani...pred dvema dnevoma so mi odvzeli izpit ker sem napisala 1.04 ..to se mi je zgodilo prvič..spili smo namreč nekaj žganega na prazen želodec...mmesa se mi od strah kako se bo to rešilo...sem celo brez vseh dohodkov ...in ravno ta teden bi naj pričela z novo službo..kaj naj storim prosim pomagajte
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

sledi izrek kazenske sankcije 18ih kazenskih točk, denarna kazen 1.200,00 EUR in razveljavitev vozniškega dovoljenja. Možno je podati predlog za obročno plačilo kazni. Morala boste tudi na rehabilitacijski program.

Možno je vložiti predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tem primeru sodišče, če so seveda za to podani pogoji, določi preizkusno dobo, v kateri ne smete storiti hujšega prekrška. Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisan izrek kazenske sankcije treh točk. Če v preizkusni dobi torej takšnega prekrška ne storite, se vam brišejo vse kazenske točke in se vam vozniško dovoljenje ne razveljavi.

Še so torej možnosti za to, da ne greste še enkrat v avto šolo.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

lep pozdrav

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc