Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Brezplačna služnostna pravica

Default avatar

Brina999

Pozdravljeni,
prosim za mnenje.

Oče je pred leti name napisal brezplačno služnostno pravico, ki je vpisana v zemljiško knjigo.
kasneje je zahteval najemnino, ki sem jo zavrnila iz razloga: on ni želel podpisati najemne pogodbe in plačati dohodnine.
Oče je lansko leto umrl in sestra preko tožbe zahteva "najemnino" za ta čas ko sem bivala v stanovanju.
Kot sem slišala je to možno.

Sem zmedena: brezplačno pomeni, da brez plačila. Zakaj je takšno poimenovanje, če dejansko niti ni. Podpisano pri notarju ni dovolj dobra pravna podlaga, da brezplačno tudi pomeni brezplačno.

Nobena od naju s sestro nima stanovanjskih težav niti finančnih. V zapuščini je še ena nepremičnina in denar. Lahko bi premoženje razdelili, vendar ona želi več kot 1/2. Pridobila bi jo preko tovrstnih tožb. Skrb za očeta sem imela jaz, ona jo je zavrnila.

Koliko je lahko sestra uspešna v tej svoji tožbi?

Hvala
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

iz vašega vprašanja domnevam, da pišete o neodplačni služnostni pravici stanovanja. Če je bila ta dogovorjena do vaše smrti, potem niste bila dolžna plačevati za uporabo stanovanja.

Iz vašega vprašanja ni razvidno, kaj piše v pogodbi, na podlagi katere je bila v zemljiški knjigi v vašo korist vknjižena navedena služnost.

V zvezi s tožbo, ki jo omenjate, imam absolutno premalo podatkov, da bi vam lahko kaj odgovoril.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc