Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Neurejeno lastnistvo parcel

Default avatar

dedic1a

Pri pregledu elektronske zemljiske knjige sem ugotovil, da del parcel je še vedno napisan na starega očeta, ki je umrl pred nekaj 10 leti.
Stari oče je imel parcele pod hipoteko zaradi posojila, ki ga je najel pred drugo svetovno vojno.
Posojilo je uporabil v svojem podjetju. Po drugi svetovni vojni je bilo to podjetje nacionalizirano. V tem obdobju je tudi stari oče umrl.
Moja mama uporablja vseskozi te parcele. Sedaj pa sva se dogovorila, da te parcele podari meni, kot sinu.

Zanima me, kaksen je najbolj enostaven postopek prenosa lastništva?
Pri pregledu zgodovine v zemljiski knjigi , je bil leta 2012 narejen izbris hipoteke.


Hvala
Peter
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

Za natančnejši odgovor bi bil potreben vpogled v zemljiško knjigo. Najverjetneje bi bilo potrebno predlagati uvedbo zapuščinskega postopka po starem očetu, če ta še ni bil uveden in zaključen. Če je bil zapuščinski popstopek zaključen, bo potrebno predlagati uvedbo dodatnega postopka oziroma izdajo dodatnega sklepa o dedovanju.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc