Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Nujni delež

Default avatar

Dani G

Sem prvi zakonski sin, po ločitvi z materjo je oče odšel na delo v nemčijo se po 10 letih vrnil kupil posestvo z delavnico in se kasneje poročil. V novem zakonu je imel sina in hčerko. Pred kratkim je umrl in sedaj bo verjetno zapuščinska obravnava.
Poklicala me je polsestra in dejala da sta njena mati in brat naredila neki notarski zapis o preživnini ter njo in mene praktično izločila iz dedovanja.
Zanima me ali je to možno, da naju izločita od bilo kakšnega dedovanja.
Hvala lepa za odgovor.
Dani
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

pišete, da naj bi mati polsestre in brat naredila nekakšno pogodbo v notarskem zapisu. Če je temu tako, to najverjetneje ne bo imelo zveze z vašim očetom, saj pogodbe torej ni sklepal on.

V obliki notarskega zapisa se sicer sklepajo pogodbe o dosmrtnem preživljanju. V teh primerih se ena pogodbena stranka zaveže ,da bo do smrti preživljala drugo pogodbeno stranko, slednja pa izjavi, da prvi prepušča vse premoženje ali njegov del. Pogodba je odplačna. V tem primeru premoženje, ki je predmet pogodbe, ne sodi v zapuščino.

Predlagam, da se natančneje pozanimate, kaj je kdo podpisoval.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc