Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Zaslišanje in Izbris zaslišanja

Default avatar

Ivanka333

Pozdrav.

Ali se izbriše zapisnik (zaslišanje kriminalistične preiskave) ali ostane ime in priimek trajno v spisih o zaslišanju? Naj podarim bila sem zaslišana ampak se kriminalistom na izjavo nisem podpisala. Niti niso za podpis vprašali. Hvala in lp
Default avatar

Kovacic-Mlinar

Spoštovani!

Gre za policijski uradni zaznamek, sestavljen v predkazenskem postopku, ki ga oseba, ki podaja izjavo, običajno ne podpiše in ki ostane v policijskem oziroma tožilskem spisu in se ne izbriše. Torej bodo vaši podatki ostali zapisani.

Lep pozdrav,
dr. Blaž Kovačič Mlinar Odvetnik/Attorney

Cigaletova 7, 1000 LJUBLJANA

T +386 599 22 818

Vse bralce foruma obveščamo, da je takšen nasvet zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi po svoji vsebini zgolj informativne narave, saj vsaka rešitev nastale pravne situacije zahteva poglobljeno, celovito in osebno obravnavo. Tovrstni odgovori ne predstavljajo pravnega svetovanja v skladu z določbami Zakona o odvetništvu.
Za vse dodatne informacije in pojasnila vsa vabimo, da se obrnete na našo odvetniško pisarno.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc