Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Nadaljevanje glavne obravnave, novi narok

Default avatar

dora1451

Spoštovani!
Znašla sem se kot 1. obtožena v dednem postopku (izgubljena oporoka - obstoj le-te).
Glavna obravnava je bila, kakor tudi dva (2) naroka, kjer so bile zaslišane priče.
2. obtožena zaradi zdravstvenega stanja in kasneje odvzema opravilne sposobnosti ni bila zaslišana.
Sedaj se je sodišče odločilo, da jo zasliši - njen zastopnik je Center za socialno delo in odvetnik in sicer v eno od ustanov VVZ, vabljen je tudi odvetnik tožeče stranke in tožeča, jaz kot 1. obtožena pa ne, kar se mi zdi pravno sporno. Sama nimam odvetnika ( sem upokojenka. BPP mi ne pripada, ker presegam neka €), kaj mi je storiti?
Hvala za odgovor
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

kot stranka v postopku se imate vsekakor pravico udeleževati vseh obravnav in biti navzoča pri morebitnih drugih dejanjih v postopku. Napišite sodišču, naj vam pošlje vabilo. Če ni dovolj časa, pojdite na zaslišanje brez vabila.


Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc