Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

občinska štipendija-neenakopravno obravnavanje

Default avatar

M77

Spoštovani!

Sem študentka 2.letnika, 3.stopnje in večletna prejemnica občinske štipendije. V zvezi s tem se je zapletlo v tem štud. letu. Občina je namreč na podlagi Pravilnika o štipendiranju (sprejet leta 2011) objavila razpis za podelitev štipendij, v katerem med drugim določa povprečje ocen v preteklem štud.letu najmanj 7.5. Študentje na 3.stopnji smo ocenjeni z uspešno/neuspešno, zato povrečna ocena ni razvidna. Na občino sem naslovila dopis in zadevo obrazložila, vendar sem naletela na gluha ušesa. Sama menim, da bi tako pravilnik kot razpis morala veljati za vse študente enako. Rok za oddajo vlog se izteče 10.12. Kaj menite vi,kaj lahko storim? Za vsak napotek, nasvet vam bom hvaležna. Lep pozdrav.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

predlagam, da vlogo oddate, ter ob tem pojasnite, da ocen pri vas ni, ter vztrajate, da naj se vam štipendija odobri. Velja tako kot ste smiselno zapisala že vi, to je, da študentje, ki se ocenjujejo z ocenami, pri pridobivanju štipendije ne smejo biti v priviligiranem položaju nasproti šudentom, ki se ocenjujejo z uspešno oziroma neuspešno. Eni in drugi morajo biti obravnavani enakopravno.


Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc