Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

občinska štipendija-neenakopravno obravnavanje

Default avatar
Spoštovani!

Sem študentka 2.letnika, 3.stopnje in večletna prejemnica občinske štipendije. V zvezi s tem se je zapletlo v tem štud. letu. Občina je namreč na podlagi Pravilnika o štipendiranju (sprejet leta 2011) objavila razpis za podelitev štipendij, v katerem med drugim določa povprečje ocen v preteklem štud.letu najmanj 7.5. Študentje na 3.stopnji smo ocenjeni z uspešno/neuspešno, zato povrečna ocena ni razvidna. Na občino sem naslovila dopis in zadevo obrazložila, vendar sem naletela na gluha ušesa. Sama menim, da bi tako pravilnik kot razpis morala veljati za vse študente enako. Rok za oddajo vlog se izteče 10.12. Kaj menite vi,kaj lahko storim? Za vsak napotek, nasvet vam bom hvaležna. Lep pozdrav.
Default avatar
Pozdravljena,

predlagam, da vlogo oddate, ter ob tem pojasnite, da ocen pri vas ni, ter vztrajate, da naj se vam štipendija odobri. Velja tako kot ste smiselno zapisala že vi, to je, da študentje, ki se ocenjujejo z ocenami, pri pridobivanju štipendije ne smejo biti v priviligiranem položaju nasproti šudentom, ki se ocenjujejo z uspešno oziroma neuspešno. Eni in drugi morajo biti obravnavani enakopravno.


Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 41 391 064
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar