Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Zapuščinska razprava

Default avatar

venerandas

Zanima nas, če je več nepremičnin različne vrednosti in več dedičev, katera vrednost posamezne nepremičnine se pri delitvi upošteva, ali od gursa ali jo dediči ocenimo sami. Vemo samo to, da se tista določena z vrednotenjem nepremičnin, lahko zmanjša do polovične vrednosti zaradi takse. Najlepša hvala za odgovor.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

v praksi se v zapuščinskih postopkih dogaja, da stranke vrednost premoženja znižujejo z namenom, da bi plačale manj takse, v nekaterih primerih, ko ne gre za prvi dedni red, temveč za oddaljenejše dedne rede, pa tudi zaradi tega, da bi plačale manj davka na dedišččino.

Glede takse: v primeru, da boste kasneje nepremičnino prodajali, vam utegne v skladu z vašo napovedjo FURS odmeriti davek od kapitalskega dobička na razliko v ceni ob pridobitvi in v ceni ob odsvojitvi nepremičnine. FURS bo kot ceno ob pridobitvi upošteval vrednost, ki bo napisana v sklepu o dedovanju. Takšno stanje se sicer lahko skuša sanirati z izdelavo cenitve.

Glede davka: če bo plačan davek od vrednosti, ki ni tržna, predstavlja navedeno ravnanje sum za storitev prekrška ali celo kaznivega dejanja davčne zatajitve.


Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc