Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Vračilo

Default avatar

Lostinthespace

Pozdravljeni, moja fiksna neto plača je 1050€, zadnje mesece(od maja) poslovna enota(PE) deluje pod planom. Vsak mesec poleg plačine liste, dobim a4 format, na katerem piše koliko naj bi zaslužil, npr 890. Ostanek do plače, v tem primeru 160€ pa naj bi imel delodajalec v dobrem. Od maja do danes se je tega nabralo 1015€. Sedaj dobim klic, od delodajalca,da želi teh 1015€ nazaj. Ali je to sploh zakonito? Kaj mi je storiti,lepo prosim za nasvet.

Glede plače v pogodbi piše 810 bruto, neto dobim vsak mesec 1050, ker imam čez 400 prevoza.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

delodajalec je dolžan spoštovati sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in vam torej plačevati plačo, ki je bila dogovorjena z navedeno pogodbo.

Izjemoma je ob obstoju zakonskih pogojev, ki jih praviloma določajo panožne kolektivne pogodbe, možno znižanje plač delavcem za določeno časovno obdobje.

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc