Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Dedovanje prijateljevih otrok

Default avatar

Maxitaxi

Pozdravljeni,

z možem nimava potomcev, mož nima niti nobenih sorodnikov. Sama imam sicer nekaj sorodnikov, s katerimi pa nimam ne vem kakšnih stikov.

Ker imava nekaj premoženja naju zanima kako lahko urediva, da bosta dedovala otroka on najboljših prijateljev.

Zaradi darilne pogodbe ali pa oporoke, ki je sicer pripravljena, me zanima če pripravimo pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Kakšen davek se v tem primeru plača? Kaj pa na osnovi darilne pogodbe ali oporoke?

Kaj nama svetujete, da bi bilo za naju ugodno. Sicer še nisva v letih, pa vendar, želiva urediti to še v času, ko sva še mentalno zdrava.

Hvala za pomoč in prijazen pozdrav. Maxi
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

To lahko storite z darilno pogodbo, oporoko, pogodbo o dosmrtnem preživljanju, pogodbo o preužitku,..odvisno od tega kakšen cilj zasledujete. V kolikor želite, da vaju otroka prijateljev v zameno preživljata lahko sklenete npr. pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali pogodbo o preužitku. Razlika med pogodbama je zgolj v tem, da se pri pogodbi o preužitku že za čas življenja prenese lastninska pravica na nepremičninah, pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pa je izročitev nepremičnin odložena do vaše smrti. V vsakem primeru bosta morala otroka prijateljev plačati davek v skladu z 8. členom Zakona o davku na dediščine in darila. Višina davka je odvisna od vrednosti premoženja (poglejte si 8. člen ZDDD).

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.