Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

dedovanje dolgov

Default avatar

stoletnahosta

Pozdravljeni!
Živim v izvenzakonski zvezi, s partnerjem imava hčerko. Živimo v stanovanju, katerega lastnica je tašča. Partner je že več let brezposeln. Tašča ima precej kreditov in navado kupovati vse na obroke. Zanima me, kej se zgodi v primeru taščine smrti. Partner nima nobene lastnine in nobenega premoženja. Tast je pokojen. Ali taščini dolgovi bremenijo mene v primeru, da stanovanje deduje partner?
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Glede odgovornosti dedičev za zapustnikove dolgove velja, da dedič odgovarja za zapustnikove dolgove le do višine vrednosti podedovanega premoženja. Če je dedičev več, so ti nerazdelno odgovorni za zapustnikove dolgove, in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

stoletnahosta

Pozdravljeni!
Znam uporabljati brskalnik in ta odgovor, ki je naveden že velikokrat je presplošen. Mene zanima ali bodo dolgovi tašče bremenili mene (izvenzakonsko partnerko), če bo stanovanje podedoval partner (ki je brez vseh dohodkov). Hvala za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Odgovori na forumu so informativne narave. V kolikor želite konkretne informacije se obrnite na odvetnika po lastni izbiri.

Vaš mož bo kot dedič moral dolgove nekako povrniti. V kolikor zapuščino npr. predstavlja le stanovanje in dolgovi, bo vaš mož dolžan poravnati dolgove, sicer se bo stanovanje prodalo. V kolikor mož premoženja nima bo verjetno v vašem interesu, da mu pri tem pomagate.

Mož se lahko tudi odpove dedovanju. V tem primeru za dolgove ne odgovarja.

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.