Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Odpravnina

Default avatar

Lidička

Spoštovani

Prejela sem redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. V njej je navedeno: Ker je javni uslužbenki ponujena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas za opravljanje dela, za katerega se zahteva nižja VII/1 stopnje izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katerega je imela javna uslužbenka sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za katero se je zahtevala VII/2 stopnja izobrazbe, IMA JAVNA USLUŽBENKA V PRIMERU, ČE SPREJEME [/NEUSTREZNO novo zaposlitev, pravico do sorazmernega dela odpravnine v višini, ki jo dogovori z delodajalcem, v skladu z 6. odstavkom 91.člena ZDR-1.
O tem sem z delodajalcem že govorila in mi je dejal, da ne ve, kako naj bi se obračunala odpravnina.

Torej: Kako in na kakšen način se izračuna sorazmerni delež odpravnine oz. na kakšen način naj se pogajam o višini?

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Žal Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne ureja, kako se v določi višina sorazmernega dela odpravnine. Iz komentarja zakona izhaja, da bolj ko je nova zaposlitev drugačna od prejšnje, bolj kot so pogoji pod katerimi se opravlja delo spremenjeni, večji sorazmerni del odpravnine bi moral pripadati delavcu. Pri določanju sorazmernega dela odpravnine je treba izhajati iz primerjave delavčevega delavnega mesta pred in po spremembi.

Osnovo za izračun odpravnine in izhodišče za pogajanja si izračunajte s pomočjo 108. člena ZDR-1.

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.