Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

kako priti nazaj do svojega denarja

Default avatar

posojilodajalka

Pozdravljeni,

Pred časom sem znancu posodila denar. Za garancijo sem dobila hipoteko na njegov del nepremičnine (se pravi ni v celoti njegova samo ena tretjina), na kateri pa je v bistvu zabeležena zaznamba spora bojda. Neposredna izvršba je zapisana v ZK. Kaj točno ta zaznamba spora ne vem. Verjetno celo to, da je vse skupaj nično in oni ni lastnik :-o.

Denarja mi ni vrnil, čeprav je rok za vračilo posojila že potekel. Dokler je bil živ, sem upala in verjela, da bo vrnil. Nepredvidoma je ta oseba umrla. Kako lahko pridem do svojega denarja? A grem prvo v izvršbo in prodajo? Kako je s stroški, jih moram jaz kriti? Če hipoteka ni veljavna, se izkaže, da ni upravičen do deleža na nepremičnini, kar bi bilo čudno, saj je v ZK vendarle zaveden kot lastnik v višini 1/3, ali imam možnost za poplačilo dolga iz dediščine. Ko in če bo prišlo do dediščine, ali sem jaz upravičena, da me izplačajo iz njegovega premoženja, če ga sploh ima. Kako je s hipoteko?

Hvala za odgovor in lp,
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

v zvezi z zaznambo spora bi bilo ob ustrezni izkazanosti pravnega interesa, potrebno vpogledati v spis in torej tako videti za kaj točno v sporu gre.

Kar zadeva hipoteko, ta ostaja na nepremničnini, ne glede na to, da se lastništvo na nepremičnini menja. Postopek za poplačilo dolga bi veljalo začeti, ko bodo znani dediči. Stroške boste morala zalagati vi, na koncu jih bo sodišče naložilo v plačilo dolžniku.

lep pozdrav

Odvetnik Pavel Zajc

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com