Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Starši prodali poslovni prostor sestri

Default avatar

Micibici2

Še živeči starši so poslovni prostor, ki je bil v njuni lasti brez moje vednosti prodali moji sestri in možu. Vem, da je njuno premoženje do njune smrti in lahko razpolagata z njim kakor jima je volja. Me pa prvič moti to, da mi niso niti omenili prodaje, niti ne vem za znesek kupnine in ne na kakšen način ga bo, oz ga je ,sestra plačala staršem. Dala, pa mi je vedeti, da je odkupila nepremičnino za polovično vrednost, kajti v primeru dedovanja bi bilo pol tako ali tako njeno. Starša sta skromna in zneska kupnine, kakršenkoli že je ne bosta zapravila. Po njuni smrti bo tako predvidevam, sestra tako rekoč dobila nazaj polovico te kupnine, saj se bo vse delilo na pol. Se motim ? Kaj sploh lahko naredim ?
Lepo vas pozdravljam in hvala za odgovor.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

drži, kot ste zapisala, da lahko starša razpolagata s svojim premoženjem, kakor želita. O tem jima ni potrebno posebej obveščati družinskih članov. Če je bilo stanovanje, kot pišete, prodano za polovično ceno, potem bi veljalo razmisliti o vložitvi tožbe na ugotovitev, da je bila polovica poslovnega prostora podarjena, oziroma, da je šlo v tem delu za darilno pogodbo. Če gre namreč za darilo, ima to dejstvo lahko vpliv na delitev zapuščine v zapuščinskem postopku. Darila dedičem prvega dednega reda se vštevajo v obračunsko vrednost zapuščine.

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com
cron