Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Dedišcina

Default avatar

Deleja

Sentra je postala lasnica ocetovega stanovanja na podlagi pogodbe o preuzitku sklenjen 5 mesecov pred njegovo Smrtjo stanovanje je ze pred zapuscinsko Prodala z Bartom o tem sploh nisva nič vedela ali imama kakšno moznost zahtevati svoj delez . Ps Koje se vlozi pritozba proti dedescini
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

pogodba o preužitku je odplačna. Ena stranka na drugo prenese lastninsko pravico na določeni nepremičnini, druga stranka pa se zavezuje, da bo prvi stranki, preužitkarju, nudila določene dajatve in storitve. Lastninska pravica preide na prevzemnika ob podpisu pogodbe in z vpisom lastninske pravice na ime prevzemnika. Prevzemnik sme z nepremičnino razpolagati. V primeru, da prevzemnik nepremičnino odsvoji, je za izpolnitev obveznosti iz pogodbe o preužitku odgovoren tudi novi pridobitelj, če je preužitek vpisan v zemljiško knjigo. Ker je torej pogodba odplačna, nepremičnina, ki jo je oče prepisal na vašo sestro, v osnovi ne sodi v zapuščino in ni predmet dedovanja. Izjemoma je takšne vrste pogodb mogoče izpodbijati, ali uveljavljati njihovo ničnost (če npr. prevzemnik ni izpolnjeval svojih obveznosti, ali če gre za fiktivno pogodbo).

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com