Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Prepis stanovanja

Default avatar

koyaanisqatsi

Pozdravljeni,

sem lastnik stanovanja v katerem ne živim, živi pa moj oče, ki ima po najini medsebojni pogodbi v stanovanju dosmrtno pravico bivanja. Ker mi v tej situaciji lastništvo stanovanja prinaša zgolj nepotrebne stroške ter odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi jo med bivanjem v stanovanju utegnil povzročiti moj oče, bi želeli lastništvo stanovanja prepisati nanj. Zanima me kako poteka postopek prepisa in kakšen je približen strošek.

Zahvaljujem se za odgovor.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

lastninsko pravico bi na očeta lahko prenesli z darilno ali s kupoprodajno pogodbo. Pri darilu boste morali plačati davek na darila po stopnji, ki je zapisana v 8. členu Zakona o davku na dediščine in darila. Ker vrednosti nepremičnine niste zapisali, vam davka ne moremo izračunati. Davčna stopnja namreč ni enotna in varira glede na vrednost. Če jo boste izračunali sami, glejte tabelo pod "drugi dedni red". Pri kupoprodajni pogodbi plača praviloma prodajalec 2% davek na promet nepremičnin. Potrebna je torej sestava ustrezne pogodbe in vpis v zemljiško knjigo. Niste napisali, kdaj in kako ste nepremičnino pridobili. V odvisnosti od tega podatka, bi morda lahko obstojal tudi še drug način za prenos lastninske pravice na vašega očeta.

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com