Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Nakazilo iz tujine in obdavčitev

Default avatar

uxbal

Spoštovani,

Ker se mi ne oglasijo s FURSa, bi prosil samo za preliminarne informacije. S partnerko kupujeva stanovanje, lastnih sredstev imava nabranih 40 tisoč evrov. Ker si ne želiva previsokega kredita, mi bo pri tem pomagal brat z dodatnim nakazilom 20 tisoč evrov, da bi imela skupaj zbrano 60 tisoč evrov.

Zanima me, kako je v tem primeru z obdavčitvijo, se obdavči tudi takšna pomoč sorodnikov? Gre za nakazilo z osebnega računa v tujini.

Ali bi kaj spremenilo, če bi poravnal v tem primeru aro v gotovini in bi teh 20 tisoč evrov efektivno postalo moj denar 'iz štumfa'?

Najlepša hvala za pomoč.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

če vam bo brat iz tujine nakazal njegovih 20.000,00 EUR in bo šlo za posojilo, to ne podleže plačilu nobenega davka. Če bo šlo za darilo, je od tega potrebno plačati davek od daril. Davčna stopnja je predpisana v 8. členu Zakona o davku na dediščine in darila.

Aro v znesku 20.000,00 EUR je načeloma mogoče plačati tudi v gotovini.

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com