Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Dopolnitev tožbe

Default avatar

SebaM

Spoštovani,
Sam sem vložil tožbo zoper novinarko, zaradi pisanja neresnice, ker BPP ne dobim.

Sodnica mi je naložila, da dopolnil tožbo naslednje:
navesti vrednost spornega predmeta za vsako točko posebej
pravni interes za ugotovitveno tožbo

Kaj bi moral še dopolnit ?
Sicer sem tožbo sestavil po nekem vzorcu, ki se ga imel že od prej, ampak očitno so odškodninske tožbe posebne.
Nimam nobenih točk
Sprva sem navedel zakaj tožim novinarko, potem navedel, kakšno škodo sem imel jaz, na koncu pa predlagal, da jo spozna za krivo in predlagal odškodnino 5000 eur.
Priložil sem dokaze in to je to.

Hvala za pomoč!
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

kaj mora vsebovati tožba, je predpisano v Zakonu o pravdnem postopku. Sestava tožbe v vašem primeru je relativno precej kompleksna zadeva. Ali povedano drugače, vprašujete, kot bi spraševali zdravnika, da naj vam pojasni, kako naj pri nekom vi opravite operacijo. Zaradi preobsežnosti vam torej na vaše vprašanje na tem mestu ni mogoče odgovoriti.

Kaj je s točkami in z vrednostjo spornega predmeta, ne morem komentirati, ker nisem videl niti vaše tožbe, niti poziva sodišča.

Ugotovitveni del zahtevka ima svoje specifičnosti. V skladu z zgoraj navedenim zakonom je potrebno izkazati pravni interes za postavitev takšnega zahtevka. Za temeljit odgovor na vaše vprašanje bi bilo torej potrebno pregledati vašo tožbo in poziv sodišča.

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com