Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

aneks k pogodbi o zaposlitvi

Default avatar

MIAalka

Pozdravljeni,
Zaposleni v podjetju d.o.o. smo zaradi težav v poslovanju prejeli aneks k pogodbi, ki narekuje zmanjšanje osnovne plače za 15 %. Rečeno je bilo, da je znižanje le začasno dokler ne dosežemo finančne stabilnosti. Vendar pa smo po vročitvi prejeli tudi nov Pravilnik o plačah, ki določa znižane zneske za naša delovna mesta. Na našo pobudo pa je zdaj dodal še odstavek, ki pravi da se določila iz aneksa uporabljajo od 1.10 dalje in veljajo 6 mesecev ter da je ta aneks sestavni del pogodbe o zaposlitvi.

Vse skupaj se mi osebno zdi premalo določeno in preveč splošno. Občutek imam da v primeru podpisa pristajam na znižanje dohodka za zmeraj oziroma zdaj celo ,da pristajam na zaposlitev za določen čas 6 mesecev (zdaj imam pogodbo za nedoločen čas). Zanima me torej ali takšen aneks sploh dejansko določa znižanje za določeno obdobje (glede na spremenjen Pravilnik o plačah).
Naj omenim da je za finančno stanje krivo poslovanje začasnega vodstva oziroma "nepojasnjeno" odtekanje denarja. In ker novo vodstvo trenutno razen znižanja plač ne zna povedati 2 stavkov o predvidenem reševanju situcije, sem skeptična o realnem namenu tega aneksa. Pač v primeru, da ostanem brez dela, bom po podpisu te priloge v precej slabši situaciji.

Zanima me tudi, kaj se lahko zgodi, če se odločim, da ga ne podpišem?.

Vnaprej najlepša hvala za odgovor.
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

iz vašega vprašanja ni razvidno, kam je dodan odstavek, da se določila aneksa uporabljajo šest mesecev, ali v aneks, ali v pravilnik.

V osnovi velja, da delodajalec ne more samovoljno zniževati plače delavcem, za katero sta se oba dogovorila v pogodbi o zaposlitvi. Glede znižanja plače, kar predstavlja torej spremembo pogodbe o zaposlitvi, mora biti doseženo soglasje delodajalca in delavca.

Vendar pa so v izjemnih primerih s kolektivno pogodbo za delodajalca predpisani postopki, na podlagi katerih lahko le-ta ob obstoju pogojev, ki jih določa kolektivna pogodba, delavcem zniža plače za določen odstotek in za določen čas.

Če je takšno besedilo, kot ste ga navedli, zapisano v aneksu in boste takšen aneks podpisali, to ne pomeni znižanja dohodka za vedno, niti to ne pomeni, da bo vaša zaposlitev trajala določen čas šestih mesecev.

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com