Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Prepis lastništva nepremičnine

Default avatar

marč

Pozdravljeni,
Ko je pred leti umrl moj oče, smo jaz, mama in brat podedovali vsak 1/3 hiše.
Brat je rekel, da se svojega deleža odpove, ker jaz skrbim za dementno mamo.
Jaz pa bi sedaj rada to hišo dala prepisati svoji hčerki. Samo me pa skrbi in ne vem kaj storiti, ker sem jaz kar nekaj let dobivala socialno pomoč in vem, da je to potrebno vrniti.
Pa me zanima vaše mnenje, kaj je v takšnem primeru najbolje storiti ?

Hvala za vaš odgovor
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,
če že veste, da boste morala socialno pomoč vrniti, potem je smotrno, da razmišljate o tem, kako boste to storila. Morda bi vam pri tem pomagala vaša hči, ki bi od vas prejela nepremičnino v dar.

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com
Default avatar

marč

Pozdravljeni,
hvala za vaš odgovor, ja kolikor vem morajo vsi,ki so prejemali to denarno pomoč več kot eno leto, to vrniti, mar ne ?
Zanima me ali je sploh možno , da naredim prepis na hčerko, če imam ta dolg ?
In kaj to za njo pomeni ?

Hvala
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Da. Načeloma je socialno pomoč potrebno vrniti, če upravičenec do pomoči pridobi premoženje.

Če pri delu nepremičnine, ki je vaša last, ni vpisanega nobenega bremena, boste nepremičnino lahko podarila hčeri, Vendar je takšna pogodba lahko izpodbojna,

255. člen Obligacijskega zakonika določa, da lahko vsakdo izpodbija pravno dejanje svojega dolžnika, ki je bilo storjeno v škodo upnikov. Šteje se, da je bilo pravno dejanje storjeno v škodo upnikov, če zaradi njega dolžnik nima dovolj sredstev za izpolnitev upnikove terjatve.

Pri darilih lahko upnik izpodbija dolžnikovo pravno dejanje v roku treh let od sklenitve pogodbe.

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com