Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

preživnina za 2 otroka

Default avatar

Romanca67

Pozdravljeni!
Hči je pred kratkim zapustil njen partner. Ostala je sama z enim 3letnim in enim 3mesečnim otrokom. Je brez zaposlitve. Prejema socialno porodniško in otroški dodatek. Ker se po današnjem pogovoru na CSD ni strinjala z 250 eur prezivnine, ker njen partner zasluži 1100 eur na mesec jo je socialna delavka napotila na tožbo. S tem zneskom se ni strinjala tudi zato, ker ji je Sd rekla, da je to dokončna odločitev in da kasneje ne bo mogla zahtevati višjega zneska. Ko je vprašala, če ji ta čas pripada kaka akontacija ali karkoli, da bi v tem času lažje preživljala otroka ji je ta odvrnila, da ne.
Partner se ji smeji v obraz. Ne zanima ga, da je treba otrokoma počasi kupiti zimska oblačila in obutev. Vsakič ko pride po otroke zahteva dodatna oblačila, adaptirano mleko.
Hči živi pri nama. Pred kratkim sva z možem vzela 40000Eur kredita, ker sva jima v zgornjem nadstrupju mislila urediti stanovanje. Finančno sva precej na koncu. Brezposelna hči in njena dva otroka sta zdaj na najinih plečih. Hči nima avtomobila. Partner od nje zahteva da vozi starejšega v vrtec in domov. Morava ji posojati najin avto. Gorivo plačujeva midva.
Kako naprej ali je kak zakon, ki bi ji začasno prisodil vsaj akontacijo preživnine?
Lp, Romana
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljena,

v primeru, ki ga omenjate, bi bila na mestu vložitev tožbe na plačilo preživnine pred pristojnim sodiščem. Plačilo preživnine je mogoče uveljavljati za nazaj, to je za čas od prenehanja zveze dalje.

Če obstojijo pogoji, ki jih določa Zakon o izvršbi in zavarovanju, je možno ob vložitvi tožbe glede preživljanja obeh otrok predlagati izdajo začasne odredbe. S tem bi utegnili doseči izdajo odločbe, s katero bi bilo očetu naloženo plačevanje preživnine za oba otroka, bistveno hitreje, kot če bi čakali na izdajo odločbe na podlagi vložene tožbe.

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com