Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Izvršba dolga

Default avatar

3D Design Media

Pozdravljeni

zanima nas kako poteka izvršba dolga, podjetju smo izdelali grafično podobo, ki pa sedaj ne želi plačati in ignorira vse naše pozive po plačilu. Opomin poslan po mailu, preko pošte smo pa ravno danes dobili, da zadeve ni prevzel. Vse je bilo izdelano in podjetje to tudi uporablja.

Sedaj pa nas zanima kako izterjati dolg in na koga se moramo obrniti

Hvala
Lep pozdrav
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

v vašem primeru je primerno vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, to je na podlagi računa. Na podlagi predloga bo sodišče s sklepom o izvršbi izvršbo dovolilo. Če bo dolžnik sklepu o izvršbi ugovarjal z v smislu določil Zakona o izbršbi in zavarovanju obrazloženim ugovorom, bo sodišče sklep o izvršbi razveljavilo. Stekel bo pravdni postopek, v katerem mora upnik, torej vi, dokazati svojo terjatev po temelju in višini.

Odgovori predstavljajo splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com