Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

grožnje in ustrahovanje parnerjevega očeta

Default avatar

karmaparma

Sem 25 letna mamica 2 majhnih otrok-2 in 4 leta. Z izvenzakonskim partnerjem se razhajava.
Živiva v večstanovanjski hiši,katerega dela je lastnica partnerjeva babica. Nad nami stanuje
partnerjev oće,ki je odločen,da me bo vrgel ven iz stanovanja.V stanovanje sem sama in s pomočjo mame vložila precej denarja.
S partnerjem sva se dogovorila,da se skupaj z otrokoma izselim 1.9.2017,ko bo prosto stanovanje,ki ga mislim vzeti v najem.Problem je ker me partnerjev oče meče ven in mi grozi,da bo zamenjal ključavnico in,da mi bo odjavil stalno prebivališče.
Moje vprašanje je: Ali me lahko sam odjavi oz,če mi zamenja klučavnico ali lahko pokličem policijo,da mi omogočijo vstop v stanovanje,ker drugega prebivališča sedaj nimam.
Za odgovor se zahvaljujem.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

dokler živite v hiši vam nihče ne more odjaviti stalnega prebivališča. Ko se boste enkrat odselili pa lahko vsak sproži postopek ugotvaljanja dejanskega stalnega prebivališča na upravni enoti.

Če vam gospod zamenja ključavnico pokličite policijo, saj bo šlo v tem primeru za motenje posesti in boste upravičeni do varstva. Zaradi motenja posesti lahko tudi vložite tožbo v roku 30 dni od nastalega motenja.

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.