Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

delitev premoženja

Default avatar

micanika

Spoštovani!
V 30 let dolgem zakonu je prišlo do točke, ko ne gre več.
Rada bi se sporazumno ločila, vendar nastane problem, ker on pravi, da tisto kar je njegovo je samo njegovo in naj "pustim pri miru". V zakonu sva kupila 2-sobno stanovanje, 100% lastnica v ZK sem vpisana jaz, on pa je v tujini kupil manjše stanovanje, 36 k.metrov, kjer je on v ZK vpisan kot 100% lastnik. Pred dvemi leti je dobil tudi visoko odpravnino, ko je šel v pokoj, prav tako si je lani kupil nov avto. Sama pa imam 10 let star avto.
Zanima me naslednje: alli je vse to zgoraj našteto skupno premoženje, ne glede na to, da je eno stanovanje v tujini? Obstaja možnost, da se jaz pri delitvi premoženja "odrečem" polovici vrednosti njegovega premoženja in mu izplačam samo še razliko, glede na to, ker imam v lasti večje in tudi dražje stanovanje? Je smiselno, da grem po pravni nasvet oziroma da vzamem za to odvetnika? Ker je zelo verjetno, da se ne bo s tem strinjal, ker kot sem že omenila, naj po njegovem prepričanju, pustim pri miru "njegovo premoženje".
Lp
Renata
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Skupno premoženje je tisto, kar je pridobljeno z delom v času trajanja zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti. Tudi odpravnina spada med sredstva, ki so pridobljena z delom v času trajanja zakonske zveze in predstavlja skupno premoženje zakoncev. Stanovanje v tujini predstavlja skupno premoženje, če je kupljeno iz sredstev pridobljenih z delom (in ne npr. iz prihrankov, ki jih je imel zakonec pred sklenitvijo zakonske zveze ali npr. iz podedovanega premoženja – to predstavlja posebno premoženje enega zakonca).

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da se pri delitvi skupnega premoženja šteje, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. V sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, upošteva sodišče ne le dohodek vsakega zakonca, temveč tudi druge okoliščine, kot na primer pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.

Zakonca se lahko sama sporazumeta o višini deležev na skupnem premoženju ali pa zahtevata, da določi ta delež sodišče.

Ker za natančen odgovor na vaša vprašanja nimamo zadosti podatkov in ker iz vašega pisanja lahko razberemo, da boste z bivšim partnerjem težko sami sklenili dogovor o delitvi premoženja, vam predlagamo, da se obrnete na odvetnika po lastni izbiri, ki vam bo lahko natančno obrazložil vaše pravice in kaj lahko pričakujete v postopku delitve premoženja.

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.