Forum: Pravni nasveti

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Ponarejanje listin

Odgovori Nova tema
Default avatar nikyica 1 Jul 2017 12:34

Spoštovani,

pišem v imenu prijatelja, ki ima naslednji problem:
Leta 2014 je priredil potrdilo o šolanju, ki ga je septembra 2014 uveljavil pri študentskem servisu, za šolsko leto 2014/15. Status študenta je potreboval izključno in zgolj iz tega razloga, da je ostal na istem delovnem mestu, saj je nato maja 2015, dobil stalno zaposlitev (star je bil 26.let).
Sedaj skoraj 3 leta po tem pripetljaju, pa je dobil domov pisno vabilo s policijske uprave, da naj se zglasi na razgovor, saj je obtožen "uporabe ponarejenega potrdila o šolanju, katerega je uporabil na študentskem servisu (osumljen je kaznivega dejanja Ponarejanje listin po III. odstavku 251.člena). Prijatelj se je za to potezo odločil zato, ker si ni mogel privoščiti, da bi ostal brez dela, saj je bil v veliki finančni stiski. Če bi takrat ostal brez službe, izrednega študija ne bi mogel nadaljevati, oče pa mu ni nikoli plačeval preživnine. Pravtako nikoli ni prejemal štipendije.

Sedaj pa ga zanima, kakšne so sankcije, če se sklicuje za krivega (ali je resnično možno, da dobi zaporno kazen do 3 let, ali je možna le denarna kazen), ter kakšne ima možnosti, če bi se skliceval, da tega dejanja ni zakrivil?
Zanima me še kako je s kartoteko, ali se res zbriše po določenem času ali ostane vidna zavedno?
Ali bi bilo v tem primeru pametno najeti odvetnika, da bi se pridružil zagovoru in, da bi skupaj sum poskusili zavreči?

Želim Vam lep dan in hvala že v naprej za odgovore.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ODV.Koprivsek 4 Jul 2017 14:51

Spoštovani!

3. odstavek 251. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) določa, da kdor ponaredi javno listino, oporoko, javno ali uradno knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora voditi na podlagi zakona, spremeni tako pravo listino ali kdor tako ponarejeno ali spremenjeno listino hrani zaradi uporabe ali jo uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom do treh let. Glede na zakonsko dikcijo denarna kazen v vašem primeru ne pride v poštev.
Sodišče bo kazen odmerilo ob upoštevanju olajševalnih in obremenilnih okoliščin. Možen je izrek pogojne obsodbe namesto kazni. S pogojno obsodbo določi sodišče storilcu kaznivega dejanja kazen, ki pa ne bo izrečena, če obsojenec v času, ki ga določi sodišče in ne sme biti manj kot eno leto in ne več kot pet let (preizkusna doba), ne bo storil novega kaznivega dejanja.

KZ-1 določa, da se obsodba izbriše iz kazenske evidence v določenem roku, od takrat ko je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena, če obsojenec v tem roku ne stori novega kaznivega dejanja. Rok, ki mora poteči za izbris iz kazenske evidence je odvisen od obsodbe v konkretnem primeru.
Roki so:
1) za obsodbo, s katero je bil storilcu izrečen sodni opomin, in za obsodbo, s katero mu je bila odpuščena kazen – eno leto od pravnomočnosti sodne odločbe;
2) za pogojno obsodbo – eno leto, od takrat ko je potekla preizkusna doba;
3) za obsodbo na denarno kazen, stransko kazen ali kazen zapora do enega leta – tri leta;
4) za obsodbo na kazen zapora nad eno leto do treh let – pet let;
5) za obsodbo na kazen zapora nad tri leta do petih let – osem let;
6) za obsodbo na kazen zapora nad pet do deset let – deset let;
7) za obsodbo na kazen zapora nad deset do petnajst let – petnajst let.

Več si lahko preberete v 82. členu KZ-1.

Predlagamo vam, da se obrnete na odvetnika po lastni presoji.

S spoštovanjem,

Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Stran 1 od 1
Na vrh