Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Potek osebnega stečaja

Default avatar

Martina29

Spoštovani,

prosim vas za pomoč, saj me stečajni upravitelj ne upošteva, ne odgovarja na klice in ne na maile, če že, pa je odgovor, da me bodo poklicali.

Od 18.5. letos sem v osebnem stečaju. V kolikem času bi naj izvedela kolikšno preizkusno dobo za odpust obveznosti bom dobila?
Naslednji teden imam en razgovor za službo v Avstriji, plača 1200 eur neto.
Vem, da mi bi naj ostalo 800 eur (vzdrževan otrok) in da mi sodišče dovolilo avto minimalne vrednosti. Kako pa je s potnimi stroški? Vem da jih v primeru večje oddaljenosti od doma pustijo, kot je na plačilni listi, ampak avstrijci pa potnih stroškov dejansko ne izplačajo. Kako je potem v takem primeru? Ali se pri subvenciji šolske prehrane upošteva osebni stečaj ali se šteje polna plača?
Ker če mi ostane zgolj 800 eur, od katerih imam npr. 200 eur potnih stroškov in 150 eur stroškov prehrane v šoli, nekako ne moremo preživeti, saj je tudi mož trenutno brez službe. Pa še avto si moram nabaviti, da sploh lahko pridem do službe.
Ker v tem primeru raje delam v neki lokalni gostilni za minimalno plačo, pa mi oz. nam bo več ostalo.

Ali mi lahko npr. zaradi zaposlitve v Avstriji in "večje plače" določijo daljšo dobo kot sicer?

Hvala za pomoč in lep pozdrav.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!
Sodišče izda sklep o odpustu obveznosti dokaj hitro – v roku cca 1-2 meseca po vložitvi predloga za odpust obveznosti, če predlog vsebuje vse kar je predpisano z zakonom.
S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje na podlagi mnenja upravitelja ob upoštevanju starosti stečajnega dolžnika, njegovih družinskih razmer, njegovega zdravstvenega in drugih osebnih stanj ter razlogov za njegovo insolventnost. Preizkusno obdobje ne sme biti krajše od dveh let in ne daljše od petih let od začetka postopka odpusta obveznosti.
Sodišče lahko na predlog upravitelja določi preizkusno obdobje, ki je krajše od dveh let, vendar ne krajše od šest mesecev od začetka postopka odpusta obveznosti:
1. če stečajni dolžnik nima prejemkov, ki bi ob upoštevanju izločitev ali omejitev iz drugega ali tretjega odstavka 389. člena tega zakona spadali v stečajno maso, ali če je znesek teh prejemkov neznaten, in
2. če ni izgledov, da bi bil stečajni dolžnik v naslednjih dveh letih zmožen pridobivati pomembno višje prejemke od prejemkov, ki jih prejema v času odločanja o začetku postopka odpusta obveznosti, ali pridobiti premoženje večje vrednosti.
Višina plače najverjetneje vpliva na dolžino preizkusnega obdobja, vendar ko je preizkusno obdobje enkrat določeno se zaradi višje plače ne spremeni.
Predlagamo vam, da se glede spornih vprašanj obrnete na upravitelja, v kolikor je zelo neodziven pa o tem obvestite sodišče.
S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.