Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Policijska kartoteka

Default avatar

Anonymous00

Pozdravljeni.
Pred kratkim sem storila veliko neumnost, saj sem iz trgovine (Müller) nameravala ukrast maskaro v vrednosti 9, 99€. Poklicali so policijo, napisali zapisnik, podjetje pa se je odločilo za pregon. Sicer pa sem mladoletna. Zanima me, če se bo prekršek iz kartoteke kdaj izbrisal in ali lahko to vpliva na mojo zaposlitev ter kakšno kazen lahko pričakujem? Najlepša hvala za Vaš odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Kazen je odvisna od vaše starosti. Zakon namreč določa, da se mladoletniku, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja že star štirinajst let, pa še ni bil star šestnajst let (mlajši mladoletnik), smejo izreči le vzgojni ukrepi. Mladoletniku, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja že star šestnajst let, pa še ni bil star osemnajst let (starejši mladoletnik), se smejo izreči vzgojni ukrepi, izjemoma se jim lahko izreče tudi denarna kazen ali mladoletniški zapor.

Glede na to, da je šlo v vašem primeru za tatvino majhne vrednosti, ki je ostala pri poskusu predvidevamo, da vam bo izrečen eden izmed vzgojnih ukrepov - glede na vašo starost, majhno vrednost tatvine, ki je ostala pri poskusu in obžalovanje dejanja boste najverjetneje prejeli opomin.

Izbris iz kazenske evidence je odvisen od vrste in višine kazni. V kolikor vam bo izrečen le sodni opomin se obsodba izbriše iz kazenske evidence v enem letu od pravnomočnosti sodne odločbe.

Kazenska evidenca sicer nedvomno vpliva na zaposlitev, ponekod se celo zahteva predložitev izpisa iz kazenske evidence, ki dokazuje, da niste bili obsojeni in je tudi pogoj za opravljenje dela.

Naj vam bo to dobra lekcija iz katere ste se nekaj naučili.

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.