Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Izročitev nepremičnine v neposredno posest

Default avatar

doreen

Pozdravljeni!

Mi lahko prosim razložite kaj pomeni "Prodajalec je že izročil nepremičnino, bremen prosto in stvari, v neposredno posest kupcu."
To je prepis iz notarske pogodbe, že podpisane.

Kaj to pomeni za kupca, ki s soglasjem prenavlja prodajalčevo zapuščeno hišo? Je upravičen do ključa ali ne? Gre za to, da ima prodajalec ključ, zaradi česar prihaja do zastoja del, saj ga pogostokrat ni doma, da bi odklenil vrata hiše, ki se obnavlja. Nam pa ključa noče dati, dokler ne dobi nakazane kupnine (notar nas bo obvestil, kdaj nakažemo kupnino). Hiša pa, kot že rečeno, je zapuščena že leta in leta, povsem prazna, če odštejemo (naš) gradbeni material.
Pa še eno vprašanje. Zamenjana bodo tudi vsa okna in vhodna vrata. Glede na to, da smo jih plačali mi, so verjetno naša, s ključem vred. Če ni dolžan izročiti svojega ključa, kako je potem v primeru menjave vrat? Smo mu dolžni dati ključ naših vrat (kar je zelo nespametno v vsakem primeru) ali smo mu dolžni le omogočiti vstop v hišo (pa čeprav nima tam kaj iskati). Ima pa seveda pravico, saj je še vedno lastnik.

Najlepša hvala za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Neposredno posest ima tisti, ki ima dejansko oblast nad stvarjo. Neposredna posest se pridobi npr. s predajo stvari ali predajo ključev, pri nepremičninah pa je pomembno tudi pogodbeno določilo, ki določa kdaj točno prehaja posest. Glede na vaš citat iz pogodbe in če glede predaje ključev ni posebnega določila, bi morali vi že imeti neposredno posest in s tem tudi ključe nepremičnine. Ker nimamo vpogleda v pogodbo vam natančnega odvovora ne moremo podati in vam predlagamo, da se obrnete na notarja, ki vam je sestavljal pogodbo in ga prosite naj pozove prodajalca k izročitvi ključev.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
cron