Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

odškodnina

Default avatar

vidatek

Pozdravljeni!

Sodišče mi je prisodilo 13.000,00 € odškodnine za psihični stres in telesne poškodbo od obdolženca zapornika Koprskega zapora, pri oboroženem ropu na delovnem mestu v trgovini pred par leti. Obdolženec je češki državljan in znan po kaznivih dejanjih po Evropi.

Zanima me, ali je kakšna možnost, da se ga izterja, ker mi deluje, da ne želi plačati te prisojene odškodnine v celoti. Kako do njegovega računa in kako izterjat po uradni poti? kakšne možnosti imam, glede na to, da je tuj državljan in pri nas po vsej verjetnosti nima odprtega računa, ker ni tukaj delal niti živel. Kako do izvršbe?

Hvala za odgovor!

Vida
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Ker gre za državljana države članice EU lahko sprožite postopek z evropskim nalogom za izvršbo, kateri omogoča, da se sodna odločba izdana v državi članici zlahka prizna in izvrši v drugi državi članici.

Postopek sprožite tako, da pri sodišču, pred katerim je tekel postopek vložite zahtevo za evropski nalog za izvršbo. Sodba mora biti izvršljiva in izdana po 21.1.2005

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.