Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Delitev premoženja po ločitvi

Default avatar

Rubena

Spoštovani.

Mož se je ločil od bivše žene pred 10 leti, a premoženja nista razdelila. Mož je z darilno pogodbo dobil hišo in parcelo od dedka pred poroko. V času zakona je bila zaposlena 15 let, nato je bila invalidsko upokojena. V času zakona je hišo adaptiral, vendar je vse stroške adaptacije nosil sam (dokazil žal nimam). Ona je "skrbela" (kot shizofrezični bolnik bolj malo) za gospodinjstvo in vzgojo dveh otrok.

Zanima ga, ali je upravičena do deleža na nepremičnini in v kakšni višini.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

R.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Darilo dobljeno pred sklenitvijo zakonske zveze ali darilo dano enemu zakoncu je njegovo posebno premoženje in ni predmet delitve skupnega premoženja.

Vendar pa vlaganja v nepremičnino v času trajanja zakonske skupnosti predstavljajo skupno premoženje. Načeloma velja, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, vsak od zakoncev pa lahko dokaže drugače. Pri tem se ne upošteva le kateri izmed zakoncev je opravljal pridobitno delo, temveč tudi kdo je pazil otroke, skrbel za gospodinjstvo itd,…

V skladu z navedenim bo gospa najverjetneje upravičena do deleža, v kakšni višini pa je popolnoma odvisno od vsakega primera posebej.

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Janez_p

Pozdravljeni,

Pred kratkim sem kupil hišo, v katero se nameravama preseliti s punco. Financiral sem jo nekaj iz lastnih prihrankov, 2/3 sem najel kredit pri delodajalcu (podjetje v lasti mojih staršev), 1/3 sredstev pa sta mi podarila starša. Drugo leto se s punco poročima. Sama bo prispevala nekaj sredstev samo pri opremljanju hiše.
Zanima me, ali se v primeru ločitve omenjeno premoženje pravtako deli na 50:50, kljub temu, da je bilo pridobljeno pred zakonsko zvezo? Če da, kako se lahko v takšnih primerih zavaruješ?

Hvala za odgovor.
Default avatar

Tvoja_teta

ODV.Koprivsek je napisal/a:
Spoštovani!

Darilo dobljeno pred sklenitvijo zakonske zveze ali darilo dano enemu zakoncu je njegovo posebno premoženje in ni predmet delitve skupnega premoženja.

S spoštovanjem,
Nisem pravnica, se mi pa zdi, da ste nekaj spregledali: gospa pravi, da je bila hiša v času trajanja zakonske zveze adaptirana. Kolikor razumem, se to šteje kot skupni vložek v hišo. Če je bila zamenjana streha, fasada, okna, tlakovano dvorišče, pa še kakšen prizidek narejen ... lahko gre za zelo velik denar in za nezanemarljivo povečanje vrednosti hiše.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,
Drži. V kolikor sta zakonca vlagala v nepremičnino z denarjem pridobljenim z delom v času trajanja zakonske skupnosti in na ta način povečala vrednost nepremičnine, vrednost vlaganj predstavlja skupno premoženje. Načeloma velja, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, vsak od zakoncev pa lahko dokaže drugače. Pri tem se ne upošteva le kateri izmed zakoncev je opravljal pridobitno delo, temveč tudi kdo je pazil otroke, skrbel za gospodinjstvo itd,…
V skladu z navedenim bo gospa najverjetneje upravičena do deleža, v kakšni višini pa je popolnoma odvisno od vsakega primera posebej.
S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Del katerega ste financirali iz lastnih prihrankov ter del, ki sta vam ga podarila starša predstavlja vaše posebno premoženje in ne more biti predmet delitve v primeru prenehanja zakonske skupnosti.

Preostali 2/3 del nepremičnine, za katerega ste vzeli kredit, pa bo predstavljal skupno premoženje, če boste kredit odplačevali s premoženjem pridobljenim z delom v času trajanja zakonske skupnosti.
V primeru prenehanja zakonske skupnosti se torej nepremičnina ne bo delila 50:50, ampak bo točne deleže ugotavljalo sodišče (v kolikor se z ženo ne bosta mogla dogovoriti o delitvi). Pri tem se bo upošteval tudi njen vložek v hišo.

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.