Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Zapuščinska razprava se ne opravi

Default avatar

Miha-123

Spoštovani,
od sodišča smo dobili obvestilo, da se zapuščinska razprava po pokojni mami ne bo opravila, ker ni bilo nobenega nepremičnega premoženja, razen če tega izrecno ne zahtevamo ali predlagamo izdajo sklepa o dedovanju brez oprave zapuščinske razprave. Navajajo tudi, da v primeru molka sodišče ne bo izdalo sklepa o dedovanju ampak bo sprejelo sklep, da se zapuščinska razprava ne opravi. Ker pa je mama imela tudi dolg, ki je nastal zaradi doplačila doma za upokojence s strani občine, me zanima, ali smo dolžni sodišče na ta dolg ponovno opozoriti (ob prijavi smrtovnice smo ta dolg ustrezno prijavili). To me zanima zato, da ne bi bili potem čez čas pozvani k povračilu tega dolga. Poleg tega me zanima, kako je z zaprtjem transakcijskega računa pri banki v primeru molka in torej, če prav razumemo, brez oprave zapuščinske razprave - torej na podlagi česa oz. katerega sklepa se bo račun zaprl (da ne bi nastajali nadaljnji stroški vodenja).
Hvala za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V kolikor ste dolg prijavili v smrtovnici se je sodišče z njim ustrezno seznanilo.
Predlagamo vam, da na banki povprašate ali ta dopis sodišča zadostuje za zaprtje računa. Ponavadi se za zaprtje računa potrebuje sklep o dedovanju, vendar vam predlagamo, da najprej na banki povprašate ali prejeti dopis sodišča zadostuje za zaprtje računa. V kolikor ne zadostuje pri sodišču takoj zahtevajte izdajo sklepa o dedovanju.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.