Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

izsiljevanje

Default avatar

fejt_zaskrbljena

Pozdravljeni!

Moj oče je začel močno piti in se je začel znašati nad menoj in mamo. Ali lahko posnamem njegove grožnje in žaljenje ter predstavim policiji oziroma sodišču? Večkrat sem poklicala policijo, vendar se ga mati preveč boji, da bi karkoli rekla. Zdaj me pa izsiljuje, da bo pa mene prijavil. Prosim za vire iz zakonov.

Hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V vašem primeru gre za nasilje v družini, kar je natančneje opredeljeno v Zakonu o nasilju v družini. V kolikor se zares počutite ogroženo vam priporočamo, da dogodke posnamete (čeprav ni nujno, da jih bo sodišče v morebitnih postopkih upoštevalo) in jih pokažete policiji. Predlagamo vam, da o dogodkih obvestite tudi pristojni Center za socialno delo.

V kolikor bi vas oče prijavil zaradi neupravičenega snemanja (137. in 138 člen Kazenskega zakonika) menimo, da ne bi uspel, saj bi sodišče ob tehtanju obeh pravic skladno z načelom sorazmernosti presodilo, da se mora pravica do komunikacijske zasebnosti vsekakor umakniti vaši pravici do varstva časti in dobrega imena. Povedano z drugimi besedami – vaše življenje, varnost in čast so vsekakor pomembnejše od očetove pravice do zasebnosti.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.