Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Zanositev v času odpovednega roka, po porodniški bolniška?

Default avatar

olivia76

Spoštovani,

zanima me naslednje - v času odpovednega roka sem zanosila. Zaposlena v javni upravi za nedoločen čas. Porodniška se mi izteče 18.5., prosila bom za podaljšanje, katero bom 99% dobila, saj imam otroka s posebnimi potrebami. Torej, če se mi izteče porodniška 18.8.2017, sem z 19.9. brezposelna? Še en mesec po porodniški naj bi imela zaposlitev, če prav razumem? Ampak, ker bo imela moja punčka nekaj posegov,bi lahko šla na bolniško. IN me zanima ali grem lahko v bolniško za 6 mesecev in sem ta čas v bistvu še vedno zaposlena? Hvala in lep dan, Olivija
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih v 115. členu določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter delavki, ki doji otroka do enega leta starosti, in staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta. Navedena določba zagotavlja doječim materam varstvo pred odpovedjo, do otrokovega 1 leta starosti, varstvo v času trajanja starševskega dopusta in en mesec po izrabi tega dopusta. Tudi v primeru, če vam je bila odpoved že vročena, delovno razmerje v tem času ne more prenehati. Po izteku dopusta za nego in varstvo otroka pa ni predvideno posebno varstvo, saj zakon takega varstva ne predvideva.

Obstaja pa možnost podaljšanja starševskega dopusta za 3 mesece (na podlagi zdravstvene dokumentacije otroka), zato vam predlagamo, da se čimprej obrnete na pristojen CSD.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.