Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Starši me bodo vrgli iz hiše

Default avatar

free spirit

Pozdravljeni,
zanima kaj lahko kot mladoletni in polnoletni naredis ko te vržejo iz hiše.

Starši me bodo ob 18 letu izgnali iz hiše saj so me dobili da kadim travo, in zdaj me bodo vrgli iz hiše ko bom star 18. (Cez slaba 2 meseca). Kaj lahko v tem primeru naredim? Ocene v šoli niso slabe (vec ali manj imam 4, 3 in nekaj 5), nimam nobene negativne.
Doma se že dolgo kregamo o vsem in tudi sam imam željo se odselit ampak financno se mi kljub studentskem delu ne izide. Travo ne kadim da bi se zadeval ampak da se po dolgem tednu sprostim. (Ali pijem alkohol ali pa kadim travo je cisto enako samo da je ena stvar ilegalna in bolj zdrava.)
Kaj lahko sploh storim?

Vsi proti travi lahko kar takoj zapustite to temo ker me vaša mnenja ne zanimajo.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!
Dolžnost preživljanja izhaja iz Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki določa, da so starši dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti. Dolžnost preživljanja pomeni dolžnost pokrivanja izdatkov za življenje, vzgojo, šolanje in izobraževanje otroka. Obseg obveznosti se določi po potrebah otroka in zmožnostih staršev.

V kolikor vas bodo starši vrgli iz stanovanja se z njimi poskusite dogovoriti o preživnini. Če do dogovora ne bo prišlo potem boste morali preživnino zahtevati s tožbo.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.