Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Plačevanje računov, ki niso moji

Default avatar

atia

Spoštovani,
ne znajdem se več v nastali situaciji. Po mami sem podedovala stanovanje v kateri živi že od nekdaj njen nečak, ki pa ne plačuje nobenega računa, razen od elektrike. Tako sem deležna stalnih groženj z rubežem s strani upravljalca stanovanjskega bloka, komunale, skrbnika za ogrevanje. Ker se z omenjenim maminim nečakom nisem mogla dogovoriti o tem, naj vendar plačuje svoje račune ( v stanovanju biva brez plačevanja najemnine, ker je bil takšen dogovor že z mojo pokojno mamo in tudi sama se dogovora držim). Mamin nečak mi je vsakič obljubil, da bo plačal svoje položnice, ob zaključku leta, pa prejmem grožnje z rubežem in me je sram reševati rubež na banki. To poletje sem stvar predala svojemu odvetniku in vložila zahtevek za izselitev tega človeka iz mojega stanovanja, čeprav mi je hudo pri srcu, vendar se ti rubeži ne bodo nikoli končali in ko razmislim, da so moji lastni otroci brezposelni, jaz pa plačujem zneske v višini 1000 in več evrov za nekoga, ki ima vsak mesec 497 evrov pokojnine in ne poravnava svojih stroškov, me to razjezi. Zahtevek za izselitev je na sodišču in sodni mlini meljejo zelo počasi.
Sprašujem vas naslednje: ali sem res dolžna plačevati račune od leta 2014 oskrbniku stanovanjskega bloka, saj vse do sedaj nisem prejela nobenega opomina z njihove strani? Ali računi ne zastarajo po enem letu? Nekje sem prebrala, da me lahko terjajo samo za eno leto nazaj. Ali je to res?
Hvala za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Vaša ugotovitev drži. Obligacijski zakonik v 355. členu določa, da v enem letu zastarajo:
1. terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage, če je bila dobava oziroma storitev izvršena za potrebe gospodinjstva;
2. terjatve radijske in televizijske postaje za sprejem programov;
3. terjatve pošte, telegrafa in telefona za uporabo telefonov in poštnih predalov, kot tudi druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih;
4. terjatve za naročnino na občasne publikacije, šteto od takrat, ko je iztekel čas, za katerega je bila publikacija naročena;
5. terjatev za storitve zagotavljanja dostopa do medmrežja, za storitve zagotavljanja uporabe elektronske pošte in elektronskih poštnih predalov, za storitve vzdrževanja spletnih strani in za storitve, povezane z dostopom do kabelskih in satelitskih radijskih in televizijskih programov, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih;
6. terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih.
(2) Zastaranje začne teči po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo.
(3) Zastaranje teče, čeprav se dobave ali storitve nadaljujejo.

Drugače pa velja, če gre za poslovno stavbo, v tem primeru terjatve zastarajo v roku 3 let.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.