Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Trganje kredita

Default avatar

Kr ena od nekod

Pozdravljeni
Mene pa zanima ce imam jaz na trr nakazano samo OD in socialno pomoč ali mi lahko trgajo kredit ali se v tem času zamrzne ker kar dobim nakazano dejansko mi vse banka pobere... pa ce ti socialna placuje osnovno in dodatno zavarovanje in imas dodatno zavarovanje prek trajnika ali se trajnik za ta čas ukine ali ne...
Hvala za odgovor
Lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zakon o izvršbi in zavarovanju v 101. členu določa, da so prejemki, ki jih oseba prejme iz naslova socialne pomoči, izvzeti iz izvršbe. Vendar to določilo velja zgolj v primeru izvršbe. Banke namreč opozarjajo, da se kreditojemalec ob podpisu pogodbe o kreditu zaveže, da lahko banka za poravnavo zapadlih obveznosti uporabi vsa razpoložljiva sredstva na kateremkoli računu kreditojemalca pri banki, ne glede na izvor sredstev (torej tudi če gre za denarno socialno pomoč). Torej ali bo banka rubila denarno socialno pomoč ali ne, je odvisno od okoliščin vsakega konkretnega primera.
Predlagamo vam, da se čimprej (če je mogoče še pred začetkom težav) obrnete na banko, pri kateri ste vzeli kredit in jim tam poskušate pojasniti vaše stanje ter zaprosite za odlog odplačila kredita za določen čas (npr. do rednega dohodka/zaposlitve).
Glede plačevanja dodatnega zavarovanja preko trajnika, pa vam predlagamo, da pokličete zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno zavarovanje in jih o tem vnaprej povprašate oz. jih obvestite o izdani odločbi, da kasneje ne bo prihajalo do nepotrebnih težav.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc