Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

Starševki dopust - porodniška

Default avatar
Lep pozdrav,

imam eno vprašanje glede starševskega dopusta oziroma porodniške, in sicer: zaposlena sem cca 3 leta, vendar mi delodajalec podaljšuje pogodbe po 3 mesece. Pogodbo za nedoločen čaš nisem še dobila in je najbrž tudi ne bom! Pred kratkim pa sem izvedela, da sem noseča (komaj v 2 mesecu). Tega nisem še povedala mojemu delodajalcu, ker sem sigurna, da mi ne podaljšal pogodbe (trenutno imam do konca julija).
Lepo prosim za pomoč oziroma nasvet, naj je najboljše, da naredim v tem primeru, da ne ostanem brez zaposlitve oziroma brez dohodkov?

Lep pozdrav
Default avatar
Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih določa, da delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo (če je delo na različnih delovnih mestih, torej delavec ne opravlja istega dela, se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklene tudi po poteku dveh let), katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v naslednjih primerih:
- nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
- zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenje za sezonsko delo, kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, razen kadar je enotno dovoljenje izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
- poslovodno osebo ali prokurista,
- vodilnega delavca,
- voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
- projektno delo, a le pod določenimi pogoji.
Le v teh primerih je lahko pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas več kot dve leti.
Posledica pogodbe za določen čas, ki je sklenjena v nasprotju z zakonom je transformacija pogodbe v pogodbo za nedoločen čas.
Za natančen odgovor, bi bil nujen vpogled v dokumentacijo, vendar imate ob predpostavki izpolnjenosti vseh pogojev na voljo tožbo s katero lahko dosežete, da se vaša pogodba transformira v pogodbo za nedoločen čas.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar