Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Starševki dopust - porodniška

Default avatar

Nera22

Lep pozdrav,

imam eno vprašanje glede starševskega dopusta oziroma porodniške, in sicer: zaposlena sem cca 3 leta, vendar mi delodajalec podaljšuje pogodbe po 3 mesece. Pogodbo za nedoločen čaš nisem še dobila in je najbrž tudi ne bom! Pred kratkim pa sem izvedela, da sem noseča (komaj v 2 mesecu). Tega nisem še povedala mojemu delodajalcu, ker sem sigurna, da mi ne podaljšal pogodbe (trenutno imam do konca julija).
Lepo prosim za pomoč oziroma nasvet, naj je najboljše, da naredim v tem primeru, da ne ostanem brez zaposlitve oziroma brez dohodkov?

Lep pozdrav
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih določa, da delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo (če je delo na različnih delovnih mestih, torej delavec ne opravlja istega dela, se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklene tudi po poteku dveh let), katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v naslednjih primerih:
- nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
- zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenje za sezonsko delo, kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, razen kadar je enotno dovoljenje izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
- poslovodno osebo ali prokurista,
- vodilnega delavca,
- voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
- projektno delo, a le pod določenimi pogoji.
Le v teh primerih je lahko pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas več kot dve leti.
Posledica pogodbe za določen čas, ki je sklenjena v nasprotju z zakonom je transformacija pogodbe v pogodbo za nedoločen čas.
Za natančen odgovor, bi bil nujen vpogled v dokumentacijo, vendar imate ob predpostavki izpolnjenosti vseh pogojev na voljo tožbo s katero lahko dosežete, da se vaša pogodba transformira v pogodbo za nedoločen čas.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc