Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Gradbeno dovoljenje

Default avatar

ambroz romina

Prosim za nasvet. Z izvenzakonskim partnerjem, ki sva skupaj 5 let, sva se odlocila za gradnjo hise. Slucajno sva kot lastnico parcele navedla le mene. Zdaj sva vlozila prosnjo za gradbeno dovoljenje, kjer sva kot investitorja navedena oba. Prejela sva obvestilo, da to ne gre, ker partner ni vpisan kot lastnik in morava dokazati, da ima pravico graditi. Ker seveda ustvarjava skupaj me zanima, kako najenostavneje, najhitreje resiti ta problem z najmanjsimi stroski. Torej- ali kot uradnega investitorja navesti samo mene ( kaj to prinese v prihodnosti, morebitni novi zapleti?) ali sprovesti postopek, da se se njega vpise kot solastnika parcele? Kako se to stori z najmanj stroski? Darilna pogodba? Razdelilna pogodba? Kaj drugega? Kako bi bio najbolj smiselno to storiti, da se izogneva zapletom in odvecnim stroskom? Ali izvenzakonski partner nima pravice do gradnje na "zenini" parceli?
Odreagirati morava hitro, zato prosim za nasvet, kako se obrniti.
Lp.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc