Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Razpad izvenzakinske zveze.

Default avatar

Tomhot1

Vprašujem v imenu osebe ki je pred kratkim izgubila službo zaradi krivdnih razlogov, živel je v dolgotrajni izven zakonski zvezi (ena mladoletna deklica in ena redna študentka)in se mu poleg izgube službe (30 let redno zaposlen v isti službi) sesuva tudi že nekaj časa vprašljiva izven zakonska zveza. Njegova partnerica je preko odvetnice na sodišču vložila zahtevek (tožbo); zaradi zaupanja otroka, določitev preživnine v višini 250€ in določa stike z mladoletno hčerko, zahteva tudi povračilo stroškov tožbe. Od sodišča je dobil poziv za odgovor na tožbo sestavljeno s strani odvetnice njegove partnerke v kateri je samovoljno določen datum prekinitve njune izven zakonske zveze z novembrom 2015. Vprašanje; 12 člen ZZZDR zagotavlja da se izven zakonska zveza obravnava enako kot zakonska zveza in za njo velja ista zakonodaja kot za zakonsko zvezo. Če prav razumem bi se moral ta problem reševati enako kot če bi bila v zakonski zvezi in veljajo členi ZZZDR in bi se moralo prvo vložiti zahtevek za prenehanje izven zakonske zveze potem pa se izpeljejo še druge zadeve kar se tiče, skrbništva, preživnin, stikov, delitev premoženje itd. V tem primeru se je kar nekaj členov zakonodaje dobesedno preskočilo. Glede na situacijo iščemo zaradi izogibanja stroškov odgovor po tej poti in se zanj vnaprej zahvaljujem.
PL T.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Čeprav je zakonska zveza izenačena z zunajzakonsko skupnostjo, se za prenehanje zunajzakonske skupnosti ne uporabljajo določila, ki veljajo za prenehanje zakonske zveze. Zunajzakonska skupnost namreč ne nastane na podlagi nekega predpisanega postopka, zato tudi ni predpisan način prenehanja – zunajzakonska skupnost preneha enostavno takrat, ko se osebi razideta.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc