Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Prodaja podedovane nepremičnine

Default avatar

koala8

Pozdravljeni,

pred tednom dni smo imeli zapuščinsko razpravo. Vsi dediči smo 1.dedni red. Na razpravi smo navedli ceno nepremičnine nižjo od cene po GURS-u. Odločba je že pravnomočna.
Dobili kupca, ki je pripravljen kupiti nepremičnino po višji ceni od tiste, ki je na sklepu o dedovanju in celo višji od GURS-a.Ali drži trditev, da bomo ob prodaji nepremičnine morali plačati 25% davek na dobiček na razliko med prodajno ceno in ceno po GURS-u in ne le 2%?Čeprav nepremičnine nismo kupili ampak podedovali?
Hvala
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Ker spadate v prvi dedni red pri dedovanju ne boste plačali davka na dediščino. Pri prodaji nepremičnine pa boste najprej morali plačati davek od prodaje v višini 2%, nato pa še davek od kapitalskega dobička, katerega višina je odvisna od trajanja lastništva na nepremičnini, kot to določa Zakon o dohodnini v 132. členu. Davek znaša 25%, vendar se znižuje vsakih 5 let imetništva nepremičnine in znaša po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala: 15%; desetih letih imetništva kapitala: 10%; 15 letih imetništva kapitala: 5%.
Predlagamo vam, da se za natančnejši izračun obrnete na FURS.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc