Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

Opomin Mestnega redarstva in sodna taksa. Upravičeno ali ne

Default avatar
Pozdravljeni,

Na kazen za nepravilno parkiranje, od Javnega podjetja za parkirišča in tržnice Ljubljana, sem vložil pritožbo/prošnjo za oprostitev kazni. Navedel vse upravičene okoliščine ki so se mi zgodile zaradi katerih sem prekoračil uro parkirnega listka.
Odgovorili so mi z ODLOČBO O PREKRŠKU, ter pojasnili da sem storil prekršek, s čimer sem kršil 1.odstavek 6.člena OUP in stem storil prekršek po 2.odst. 6.člena istega predpisa ter se mi na podlagi 21.člena ZP-1
IZREČE
OPOMIN.

Spoznan sem za odgovornega in naj bi prekrškovni organ ob upoštevanju 21.člena ZP-1 izrekel omiljeno sankcijo opomina.

Navajajo pa da moram plačati stroške postopka - SODNO TAKSO na podlagi 143.člena ZP-1 in 34.člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) po tar.št.8112 ZST-1 v višini 30eur v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe.

Zanima me, (prvič kot socialno ogroženo osebo, drugič glede na uspešno ugodeno opravičilo/prošnjo za oprostitev, zaradi spleta okoliščin, ki so mi onemogočile da bi podaljšal parkirni listek),
ALI je JP Ljubljana sploh prekrškovni organ in ali je Mestno redarstvo v tem primeru prekrškovni organ, ki mi lahko ZARAČUNA SODNO TAKSO!, ALI sem lahko upravičen do oprostitve sodne takse, kot socialno ogrožen brez prihodkov.Aja še to, brezplačne pravne pomoči ne bom upravičen ker NIMAM prihodkov za plačilo vnaprej!


Prosim za en nasvet, ker se mi zdi neumno, da sem primoran plačati SODNE STROŠKE 30eur, če je KAZEN 20eur!!!
Default avatar
Spoštovani!

V roku za plačilo lahko zahtevate oprostitev plačila sodne takse. V ta namen morate organu, ki vam je zaračunal takso poleg predloga za oprostitev, posredovati tudi izpolnjen obrazec ZST-1 (izjava o premoženjskem stanju), ki vsebuje podatke o vašem premoženju in premoženju vaših družinskih članov. Obrazec najdete na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/files/RS_-20 ... 1-0000.PDF

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar