Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Opomin Mestnega redarstva in sodna taksa. Upravičeno ali ne

Default avatar

Socialno Ogrožen

Pozdravljeni,

Na kazen za nepravilno parkiranje, od Javnega podjetja za parkirišča in tržnice Ljubljana, sem vložil pritožbo/prošnjo za oprostitev kazni. Navedel vse upravičene okoliščine ki so se mi zgodile zaradi katerih sem prekoračil uro parkirnega listka.
Odgovorili so mi z ODLOČBO O PREKRŠKU, ter pojasnili da sem storil prekršek, s čimer sem kršil 1.odstavek 6.člena OUP in stem storil prekršek po 2.odst. 6.člena istega predpisa ter se mi na podlagi 21.člena ZP-1
IZREČE
OPOMIN.

Spoznan sem za odgovornega in naj bi prekrškovni organ ob upoštevanju 21.člena ZP-1 izrekel omiljeno sankcijo opomina.

Navajajo pa da moram plačati stroške postopka - SODNO TAKSO na podlagi 143.člena ZP-1 in 34.člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) po tar.št.8112 ZST-1 v višini 30eur v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe.

Zanima me, (prvič kot socialno ogroženo osebo, drugič glede na uspešno ugodeno opravičilo/prošnjo za oprostitev, zaradi spleta okoliščin, ki so mi onemogočile da bi podaljšal parkirni listek),
ALI je JP Ljubljana sploh prekrškovni organ in ali je Mestno redarstvo v tem primeru prekrškovni organ, ki mi lahko ZARAČUNA SODNO TAKSO!, ALI sem lahko upravičen do oprostitve sodne takse, kot socialno ogrožen brez prihodkov.Aja še to, brezplačne pravne pomoči ne bom upravičen ker NIMAM prihodkov za plačilo vnaprej!


Prosim za en nasvet, ker se mi zdi neumno, da sem primoran plačati SODNE STROŠKE 30eur, če je KAZEN 20eur!!!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V roku za plačilo lahko zahtevate oprostitev plačila sodne takse. V ta namen morate organu, ki vam je zaračunal takso poleg predloga za oprostitev, posredovati tudi izpolnjen obrazec ZST-1 (izjava o premoženjskem stanju), ki vsebuje podatke o vašem premoženju in premoženju vaših družinskih članov. Obrazec najdete na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/files/RS_-20 ... 1-0000.PDF

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc