Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Darilna / Prodajna pogodba

Default avatar

xštudentx

Pozdravljeni!

Pri 12 letih mi je umrla mama in sem tako postal solastnik hiše. Njena polovica se je razdelila med mene, moje dva brata in očeta. Tako je moj del ocenjen nekje na 40.000€. Sedaj pa imam s punco otroka in sva se preselila v najemniško stanovanje. Oba sva študenta, jaz redni, partnerka izredna. Če želiva zaprositi za državno pomoč (štipendija, otroški dodatek,..) moram jaz svoj del nepremičnine prenesti na npr. očeta (zaradi višine državnih prejemkov). Kaj se mi v tem primer bolj splača? Kje je manjši davek? Na kaj moram biti pri vsem tem pozoren?

Vnaprej se vam zahvaljujem za vse odgovore!

LP
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V primeru darilne pogodbe z očetom boste morali plačati davek v višini 6% vrednosti nepremičnine, kar v vašem primeru znaša 2.400,00 EUR, saj oče v razmerju do vas spada v drugi dedni red. V primeru prodajne pogodbe pa boste morali plačati davek v višini 2% od davčne osnove + davek od kapitalskega dobička (višina tega davka je odvisna od tega koliko let ste imetnik nepremičnine: po petih letih imetništva kapitala: znaša 15%; po desetih letih imetništva kapitala znaša 10%, po 15 letih imetništva kapitala znaša 5%). Glede na navedeno je za vas najverjetneje ugodnejša darilna pogodba, vendar dobro premislite ali se vam to glede na stroške/davke sploh izplača.
Darilna pogodba za nepremičnino mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo (podpis na tem dovolilu mora overiti notar). Na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila se izvede vpis v zemljiško knjigo, kar lahko stori notar ali pa vaš oče, kot novi lastnik – osebno na sodišču, kar je seveda ceneje.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc