Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Neporočeni par z otrokom in dedovanje - zaščita partnerke v primeru nepredvidene situacije

Default avatar

Alex123

Imel bi vprašanje glede dedovanja.

S partnerko živiva v izven zakonski skupnosti, nisva poročena in imava skupaj letos rojeno hči. Ker poroka še ni na načrtu, bi rad poskrbel, da v primeru, da se meni kaj zgodi, ona deduje vse, kar je moje lastnine od nepremičnine do ostalega.

Ne želim, da v tem primeru sodedič postane kdorkoli od mojih sorodnikov, kolikor vem to sedaj, ko imava hči, tudi nihče ne more, moji starši recimo, sem edinec. Ne želim tudi, da za menoj karkoli deduje najina hči, ker želim partnerki zagotoviti maksimalno varnost glede lastnine in da se lahko v primeru moje smrti sama odloča o vsem. Vsa lastnina je pisana name in nepremičnina ima urejene dokumentacije kjer sem 100% lastnik jaz - pridobljena pred začetkom najine veze.

Je za to potrebno storiti oziroma skleniti kakšen uraden dokument oziroma kaj naj naredim, da se to uredi?

Najlepša hvala za nasvete in pomoč.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zunajzakonska skupnost je po zakonu izenačena z zakonsko. V primeru vaše smrti bosta vaša partnerka in hči dedovali po enakih delih, torej vsaka do ½ vašega premoženja. Če želite drugačno dedovanje, morate napisati oporoko, vendar bo vaša hči kljub temu upravičena zahtevati nujni dedni delež, ki predstavlja ½ tistega kar ji pripada po zakonu, torej ¼ vašega premoženja (vaša partnerka pa bi v tej situaciji dedovala preostale ¾ vašega premoženja).

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Alex123

Najlepsa hvala za odgovor.

Glede oporoke bi imel vprasanje. Ali je dovolj, da jo napisem, natisnem, podpisem in overim pri notarju sam ali je v izogib morebitnim nevsecnostim pripravimo na kak drug nacin?
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Lastnoročna oporoka se napravi tako, da jo lastnoročno napišete in podpišete. Priporočljivo je, da zapišete tudi kraj in datum, saj se v praksi velikokrat pojavi problem, ko ena oseba napiše več oporok in se potem ne ve katera izraža zadnjo voljo pokojnika.
Oporoka, ki jo napišete na računalnik, natisnete in lastnoročno zgolj podpišete ni veljavna!
Najbolje je, da nato oporoko nesete k notarju, ki jo bo vnesel v centralni register oporok.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc