Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Izvršba na plačo

Default avatar

gekko88

Pozdravljeni

mene pa zanima kako je z izvršbo na plačo. Namreč nekaj let nazaj sem vzel kredit, katerega kasneje nisem zmogel več plačevati. Ker sem bil takrat še dokaj neizkušen in neveden se nisem z banko nič dogovoril in tako so mi seveda prek sodišča sprožili izvršbo na nepremičnino katere sem polovični lastnik. No da skrajšam, po obiskih rubežnikov itd.. sem se odločil da grem na banko in da se poskušam nekaj dogovorit. Na koncu sem se dogovoril da na njihov racun nakazujem kolikor bom pac lahko( bil sem nazaposlen) obresti pa mi kljub temu tecejo naprej.
Oni so zadevo na sodišču dalu v nekakšno mirovanje. Ker pa to že traja dve leti in mi je lani gospa, ki to ureja na banki povedala da bo to zadje leto ko lahko to naredijo, ker baje zakon ne dopušča, da mi tako podaljšajo še za vsaj eno leto. Zato me zanima če je to res? Zanima me tudi, ker glede na to da sem sedaj zaposlen, ce se lahko dogovorim da mi trgajo pri delodajalcu razliko od neto place do minimalne, ali oni lahko trgajo vse, tudi stroške se pravi malica, bencin?
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

3. odstavek 74. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju določa, da se izvršba lahko na predlog upnika odloži za največ eno leto in se lahko na predlog upnika podaljša, vendar odlog skupno ne sme trajati dlje od enega leta od izdaje prvega sklepa o dovolitvi odloga. Največ sme torej odlog izvršbe trajati dve leti.
Dolžniku se v izvršilnem postopku pusti le znesek v višini 76 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči. Malica in potni stroški se posamezniku torej zarubijo, vendar v nekaterih primerih sodišče na predlog dolžnika odobri, da se ti stroški izključijo iz stečajne mase.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc