Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

škoda

Default avatar

001

Pozdravljeni
Prosila bi vas za nasvet. Sosed je med gradnjo svoje hiše z nevestnim delom poškodoval mojo nepremičnino. Škode je veliko in jo nikakor noče poravnati.
Za tožbo se ne bi odločila, ker je zame predraga. Zanima me, ali bi bilo zakonito tako, da jaz pridobim predračun popravila od obrtnika in mu ga izročim, da mi plača popravilo. Če ne bi plačal, bi nato nadaljevala s postopkom izvržbe na sodišču, z denarno izvržbo.
Ali se lahko izvede ta način izterjava plačila škode?
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Zakon pravi, da kdor drugemu povzroči škodo, jo je dolžan odpraviti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Odgovorna oseba je dolžna vzpostaviti stanje kakršno je bilo preden je škoda nastala. Če škode ni mogoče odpraviti popolnoma, je odgovorna oseba dolžna plačati za ostanek škode denarno odškodnino.
Najprej morate torej pozvati soseda naj v določenem roku, vzpostavi stanje kakršno je bilo preden je nastala škoda. Če tega ne bo storil boste morali na svoje stroške izvesti popravilo, saj se bo nastala škoda v nasprotnem primeru le še povečevala, nato pa boste morali vložena sredstva zahtevati nazaj od soseda.
Predlagamo vam, da najprej z dopisom sosedu določite rok za izvedbo popravila in vzpostavitev prejšnjega stanja, kakršno je bilo pred povzročitvijo škode in ga obvestite, da v kolikor svoje obveznosti ne bo izpolnil, boste morali sami na svoje stroške izvesti popravilo nato pa po sodni poti terjati vložena sredstva nazaj od njega.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc